NAVŠTIVTE NÁS. RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME V NAŠEM OBCHŮDKU

Odstoupení od kupní smlouvy - vzor

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

 

Miroslav Smolík

IČO: 43705910

Adresa provozovny:

Modletická 1390/1

Praha 149 00Praha, ............. 2018

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.adriankrmiva.cz (www.uhurvajze.cz) s vámi uzavřel/uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží............... Toto zboží jsem převzala dne .............…
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................ Kč a .......... Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ...................….., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního doklad